E-mail:salamon@salamon.pl
Telefon:87 565 00 99
 
Salamon Consulting
 

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych

2024-02-27

Informujemy, że 1 marca br. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze nr PSFWP 1/2024 na dofinansowanie usług rozwojowych, m.in. szkoleń.
Zasady rekrutacji i warunki przyznawania dofinansowania na usługi rozwojowe realizowane w ramach projektu Podmiotowy System Finansowania - realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim będą podane w Regulaminie naboru.
Przypominamy, że wsparcie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych planowane jest na 14 marca br.
Od 12 sierpnia 2017 roku zrealizowaliśmy 407 usług szkoleniowych i doradczych w ramach Bazy Usług Rozwojowych, skierowanych do podmiotów w całym kraju.
Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu aplikacji, obsłudze technicznej w Bazie Usług Rozwojowych, realizacji usług doradczych i szkoleniowych oraz rozliczeniu projektu.
Szczegóły współpracy pod nr tel. 535 300 225